Medicaid ki Kontwole Swen tout Eta

Medicaid ki Kontwole Swen tout Eta (SMMC) se pwogram kote pifò moun ki resevwa Medicaid resevwa sèvis Medicaid yo

Genyen de (2) pwogram diferan ki fè Pwogram Medicaid ki Kontwole Swen tout Eta

Kontwòl pou Asistans Medikal (MMA) Aprann plis de Kontwòl pou Assistans Medikal

Swen Alontèm (LTC) Aprann plis de Swen Alontèm
Konpare plan ki disponib pou mwen

Aprender mas sobre los beneficios y proveedores ofrecidos por los planes en su area.

Tanpri mete kòd postal ou oubyen chwazi county kote ou rete a.

Konpare plan Kontwòl pou Assistans Medikal yo Konpare plan Swen Alontèm yo
Chanje anliy/sou nèt

Antre sou kont ou pou change plan sante w' la. Nou ap montre w' kijan pou chanje plan sante ou a etap pa etap.

Chanje anliy/sou nèt

Diferan fason pou change plan sante w' la

Si ou pa kapab change plan sante yo anliy, genyen anpil lòt optyon ki disponib pou ou.

Lòt optyon pou change plan Kontwòl pou Assistans Medikal Lòt optyon pou change plan Swen Alontèm